top of page
54517143_1211345392361069_79185883742213

חזון העמותה

 העמותה הוקמה על מנת לפעול לשיפור איכות חייהם של ילדים עם מוגבלויות מוטוריות ומשפחותיהם

20151127_120458.jpg
?רוצים להחזיר מכונית

קיבלנו מספר פניות מהורים שרוצים להחזיר מכונית שאינה בשימוש, רוצים להחזיר?

bottom of page