top of page

בנובמבר 2015 התארחנו ב"גן סלעית" ברעננה כדי להתאים שתי מכוניות ממונעות לילדי הגן.

 

הקסם שבחיבור בין אנשים שרוצים לתרום, לבין ילדים עם נכויות מוטוריות, השואפים לניידות עצמאית (להיות לרגע כמו כולם), קרה.

טל פנתה אלינו לפני כחודשיים וסיפרה ששמעה על הפרוייקט והיא רוצה לתרום.

היא גייסה את חבריה, ומתנות יום הולדתה היו לבקשתה, תרומות לעמותת                      .

בזכות תרומה זו נרכשו שתי מכוניות, שהותאמו לשבעת ילדי גן סלעית ברעננה.

 

זוהי הפעם הראשונה שהענקנו מכוניות לילדים במוסד חינוכי. לצורך התאמה זו, השבוע יצרנו מנגנון הפעלה חדש, המאפשר מגוון צורות הנעה.

טל גייסה גם את חברי הילדות של אייל ז"ל וכחלק מפעילות להנצחתו, הגיעו היום כולם לגן "סלעית" ויחד עם צוות

התאימו ולימדו את ילדי הגן להפעיל את המכוניות המותאמות וליהנות מהחופש לנוע בכוחות עצמם.

המכוניות ישמשו בנוסף, את הצוות הפרא רפואי בגן ככלי לתרגול מיומנויות חדשות, התמצאות במרחב, יחסי מרחב, חקר הסביבה ודברים רבים נוספים הניתנים ללמידה רק תוך ניידות עצמאית.

bottom of page