top of page

מידע להורים

הורים יקרים,

 

Go baby go  ישראל קם במטרה לעזור לילדכם להתנייד בקלות, לעודד השתתפות חברתית, להרגיש שייכות ובמילה אחת - לזוז!

הרכבים ימסרו לילדים המתאימים ללא עלות.

 

אם ילדכם הוא בן 1-5 שנים וסובל מלקות מוטורית (שנגרמה משיתוק מוחין, ניוון שרירים או כל מצב רפואי אחר) ואינה מאפשרת לו להתנייד כמו ילד עם התפתחות טיפוסית , אתם בפנים!

 

לצורך התאמת המכונית הנכונה, צורת ההנעה והתמיכות הנוספות נבקש מכם לספק לנו כמה פרטים:

  • פרטים אישיים שלכם: עיר מגורים, בית (בניין / בית פרטי/אחר)

  • פרטים אישיים על הילד (גיל, אבחנה רפואית)

  • דרך התניידות למרחקים קצרים וארוכים (כיסא גלגלים, הליכון, קביים, ללא אביזרי עזר)

  • יכולת קוגניטיבית- עד כמה ילדכם מבין הוראות

  • האם ילדכם מתנייד בעזרת כיסא גלגלים ממונע

  • מה מטרתכם בקבלת מכונית משחק לילדכם (שימוש בבית, שימוש בשכונה, שימוש בבית הספר).

 

בנוסף מספר פרטים נוספים על המצב התפקודי של ילדכם:

  • שליטת ראש (טובה, בינונית, דרושה תמיכה תמידית) ושליטת גו

  • מהו לדעתכם המקום אידיאלי להתאמת הנעה למכונית (יד, רגל וצד מתאים) 

  • תפקוד ידיים: יכולת אחיזה ושחרור ידית

  • קוגניציה: יכולת הבנת הוראות

 

פרטים אלו יעזרו לנו בבחירת המכונית המתאימה לילדכם לקראת פגישת ההתאמה הראשונה.

 

 

 

bottom of page