top of page

אירוח סדנה

עכשיו מציעה עמותת                       גם לך לבוא ולהיות שותף בפעילותינו!

לבוא ולקחת חלק בפעילות התנדבותית בסימן תרומה לקהילה!

 

זה יכול להיות בדרך של תרומה כספית:

תרומות כספיות משמשות אותנו לצורך רכישת מכוניות משחק ממונעות חדישות לילדים וכן ציוד מיוחד לצורך התאמות.

 

זה יכול להיות בדרך של השתתפות בסדנה (יום גיבוש/תרומה לקהילה):

במהלך הסדנה (המותאמת ל-עד 25 איש) תקבלו בשלב הראשון הסבר קצר על הפרוייקט כולו, לאחר מכן תעברו תדרוך מלא שבו תלמדו אודות חשיבות פעילות העמותה עבור הילדים והסבר על תהליך ההתאמות הייחודי ואז  תפשילו שרוולים ותבנו יחד איתנו... תמדדו ותתאימו... את הרכבים השונים למספר ילדים בו זמנית.

בסוף הסדנה תשתתפו יחד איתנו בחלק המרגש של הענקת המכוניות לילדים השונים ותזכו להציץ ברגעי האושר המלווים את נסיעת המבחן הראשונה שלהם.

49474915_1994395280645393_33029321052053
49135526_1994395310645390_56624702457978
53267497_2091544937597093_73155936017260
bottom of page