top of page

מועדון לב הים במרינה את אביב מארח את גו בייבי גו ישראל

לסדנה היום התארחנו במועדון לב הים במרינה בתל אביב.

חברי קבוצות החתירה באו להתנדב ועזרו לנו להתאים שש מכוניות לשישה ילדים מתוקים.

אנחנו רוצים להודות למועדון לב הים ולמרינה בתל אביב על האירוח

לחברי קבוצת החתירה על רוח ההתנדבות ומימון המכוניות

IMG_4850
IMG_4773 (2)
bottom of page