top of page

הורים כותבים

דוד, וכל המשפחה

"

"

       אין לי מילים...

ובמקום שנגמרות המילים הלב מדבר......

ראיתי עכשיו את התמונות באתר והתרגשתי.

זה החזיר אותי ליום שישי המיוחד, יש דברים שאי אפשר לשחזר במילים....

משהו כל כך מיוחד שעוטף אותנו, כולם בנבחרת אחת מחבקים ורוצים רק לראות את האושר, את החיוך הכובש של הילד האהוב שלי.

דוד, מלאך שלי, הילד המיוחד שלי, כמה אהבה נתינה ורוך מרפדים את דרכו המיוחדת.

ואתם, לקחתם חלק, רציתם להיות שם עבורו, ללא תמורה, רק משום שאתם רוצים לתת.

כמו הפרחים, מפיצים ריחם, רק משום שהם פרחים....אתם נפלאים!!!!

אם היה ניתן לתרגם רגשות למילים......מילה קטנה שמקפלת המון....תודה.

ודוד, שלא למד לדבר, אבל החיוך שלו אומר הכל.....

 

באהבה גדולה

       אין לי מילים...

ובמקום שנגמרות המילים הלב מדבר......

ראיתי עכשיו את התמונות באתר והתרגשתי.

זה החזיר אותי ליום שישי המיוחד, יש דברים שאי אפשר לשחזר במילים....

משהו כל כך מיוחד שעוטף אותנו, כולם בנבחרת אחת מחבקים ורוצים רק לראות את האושר, את החיוך הכובש של הילד האהוב שלי.

דוד, מלאך שלי, הילד המיוחד שלי, כמה אהבה נתינה ורוך מרפדים את דרכו המיוחדת.

ואתם, לקחתם חלק, רציתם להיות שם עבורו, ללא תמורה, רק משום שאתם רוצים לתת.

כמו הפרחים, מפיצים ריחם, רק משום שהם פרחים....אתם נפלאים!!!!

אם היה ניתן לתרגם רגשות למילים......מילה קטנה שמקפלת המון....תודה.

ודוד, שלא למד לדבר, אבל החיוך שלו אומר הכל.....

 

באהבה גדולה

דוד, וכל המשפחה

"

"

       אין לי מילים...

ובמקום שנגמרות המילים הלב מדבר......

ראיתי עכשיו את התמונות באתר והתרגשתי.

זה החזיר אותי ליום שישי המיוחד, יש דברים שאי אפשר לשחזר במילים....

משהו כל כך מיוחד שעוטף אותנו, כולם בנבחרת אחת מחבקים ורוצים רק לראות את האושר, את החיוך הכובש של הילד האהוב שלי.

דוד, מלאך שלי, הילד המיוחד שלי, כמה אהבה נתינה ורוך מרפדים את דרכו המיוחדת.

ואתם, לקחתם חלק, רציתם להיות שם עבורו, ללא תמורה, רק משום שאתם רוצים לתת.

כמו הפרחים, מפיצים ריחם, רק משום שהם פרחים....אתם נפלאים!!!!

אם היה ניתן לתרגם רגשות למילים......מילה קטנה שמקפלת המון....תודה.

ודוד, שלא למד לדבר, אבל החיוך שלו אומר הכל.....

 

באהבה גדולה

דוד, וכל המשפחה

       אין לי מילים...

ובמקום שנגמרות המילים הלב מדבר......

ראיתי עכשיו את התמונות באתר והתרגשתי.

זה החזיר אותי ליום שישי המיוחד, יש דברים שאי אפשר לשחזר במילים....

משהו כל כך מיוחד שעוטף אותנו, כולם בנבחרת אחת מחבקים ורוצים רק לראות את האושר, את החיוך הכובש של הילד האהוב שלי.

דוד, מלאך שלי, הילד המיוחד שלי, כמה אהבה נתינה ורוך מרפדים את דרכו המיוחדת.

ואתם, לקחתם חלק, רציתם להיות שם עבורו, ללא תמורה, רק משום שאתם רוצים לתת.

כמו הפרחים, מפיצים ריחם, רק משום שהם פרחים....אתם נפלאים!!!!

אם היה ניתן לתרגם רגשות למילים......מילה קטנה שמקפלת המון....תודה.

ודוד, שלא למד לדבר, אבל החיוך שלו אומר הכל.....

 

באהבה גדולה

דוד, וכל המשפחה

"

"

"

"

bottom of page