יולי 2016 (29.7) סדנה 3

סדנה שלישית החודש

8 ילדים נוספים קיבלו מכונית ממונעת מותאמת בזכות עבודתם המדהימה של מתנדבינו.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram